Referensprojekt

Exploatering Gånsta

Utbyggnad av ny infrastruktur och teknisk försörjning med tillhörande avloppspumpstation.

VA-ledningar till nytt reningsverk

Ledningsentreprenad på ca 750 m, inkommande samt utgående ledningar till nytt reningsverk.