VA-ledningar till nytt reningsverk

Projektet

  • Byggledare på uppdrag av Enköpings kommun.
  • Ledningsentreprenad på ca 750m, inkommande samt utgående ledningar till nytt reningsverk.
  • Produktionstid December 2021 – Mars 2022