Tjänster

Projektledare

Byggledare

Projekteringsledare

Uppdragsledare

Kalkyl

Samordnare

Vi kan bland annat agera som kundens representant mellan entreprenörer, projektörer, myndigheter och övriga intressenter. I dessa roller kan vi styra, leda och koordinerar alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Där värdesätter vi god samarbetsförmåga, god kommunikation och att vara tydliga och strukturerade.