Om oss

Vi projektleder ditt projekt

Vi är ett konsultföretag med ett stort projektkunnande inom samhällsbyggnad. Inom företaget finns stor erfarenhet från entreprenad, projekt-och byggledning vilket är en trygghet för våra kunder.

Företaget grundades 2016 och har huvudkontor i Enköping med områdeskontor i Stockholm.
Våra kunder är främst kommunala och statliga verksamheter där vi erbjuder projektledningstjänster från detaljplaneskedet till genomförande. Våra tjänster innefattar bland annat projekt-, bygg- och projekteringsledning, rådgivning, samordning och kalkyl.

Vi är oberoende av projektörer och entreprenörer och deltar gärna i projekt från ett tidigt skede för att säkerställa ett effektivt genomförande.