Exploatering Gånsta

Projektet

  • Exploatering Gånsta
  • Projekt- och byggledare på uppdrag av Enköpings kommun.
  • Nytt bostadsområde i Enköping med ca 150 bostäder.
  • Utbyggnad av ny infrastruktur och teknisk försörjning med tillhörande avloppspumpstation.
  • Produktionstid Oktober 2021 – Maj 2022.